Availuvut

Availuvut

Avainluvut

Alla olevassa taulukossa esitetään velkarahoitukseen liittyvät avainluvut kauden/vuoden lopun tilanteen mukaan.  

Milj. euroa

Q1/16

2015

2014

2013

2012

2011

Käyttökate (EBITDA)*

 25,0  104,8  78,6  74,1 65,0  70,3 

Operatiivinen rahavirta

8,4   60,0 35,4  41,0  78,7  83,7 

Korolliset nettovelat

194,9

195,9

253,8

291,7

303,4

237,8

Nettokorkokulut

3,3

16,4

17,9

18,2

18,8

16,6

Omavaraisuusaste, %

34,9

35,8

34,8

35,2

36,2

41,3

Velkaantumisaste, %

66,5

65,4

79,3

85,5

62,5

40,9

Rahavarat kauden lopussa

50,0

47,3

41,4

38,7

55,5

94,4

* Oikaistu

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu