Konsernin hallinnointi

Konsernin hallinnointi

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n soveltamisohjeiden mukaisesti.

Ahlstromin hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lakeihin, emoyhtiö Ahlstrom Oyj:n (”yhtiö” tai ”Ahlstrom”) yhtiöjärjestykseen, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä Suomen Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä. Yhtiö noudattaa 1.1.2016 alkaen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015, joka  on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta www.cgfinland.fi.

Toimintakertomus vuodelta 2015 sisältyy tilinpäätökseen, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.ahlstrom.com/fi.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu