Megatrendit

Maailmanlaajuiset megatrendit vaikuttavat tulevaisuuteemme ja tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia. Olemme määritelleet Ahlstromin kannalta kolme tärkeintä megatrendiä, jotka ohjaavat nykyistä ja tulevaa tuotetarjontaamme. 

Luonnonvarojen niukkuus, energia ja ympäristö

Maapallon väestömäärä kasvaa nopeasti, mutta luonnonvarat eivät. Niitä kulutetaan nopeammin kuin ne ehtivät uusiutua. Energian, mineraalien ja luonnonvarojen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Samanaikaisesti ihmiset eri puolilla maailmaa ovat entistä huolestuneempia veden, ilman ja maaperän laadun heikkenemisestä. Tilanne ei ole pitkällä aikavälillä kestävä, minkä vuoksi meidän on saatava enemmän aikaan vähemmillä resursseilla.

Terveydenhuollon uudet tarpeet

Terveydenhuoltoon liittyvät tarpeemme muuttuvat nopeasti erityisesti länsimaissa, joissa väestö ikääntyy. Lääketieteelliset testit ja kokeet on helpompi tehdä kotioloissa tai muualla sairaalaympäristön ulkopuolella. Toisaalta vaikeasti hoidettavat infektiot ovat yleistyneet sairaaloissa, minkä vuoksi leikkaussaleissa käytettäviltä suojakankailta vaaditaan entistä enemmän.

Väestö ja kaupungistuminen

Maailman väestömäärä kasvaa jatkuvasti, ja keskiluokka vaurastuu erityisesti kehittyvissä maissa, kuten Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa. Samaan aikaan yhä useammat muuttavat maaseudulta kaupunkeihin. Elintason ja elintapojen muuttumisen myötä asumiseen ja luonnonvarojen käyttöön kohdistuvat paineet ovat valtavia. Lisäksi turvallisen ja kestävän kehityksen mukaisen ruoantuotannon ylläpitäminen huolettaa meitä entistä enemmän.

Megatrendit muuttavat loppukäyttäjän tarpeita

Megatrendit ohjaavat liiketoimintaamme ja antavat meille selkeän suunnan. Ne muuttavat loppukäyttäjien käyttäytymistä ja vaikuttavat asiakkaiden tarpeisiin.  Vastaamme luonnonvarojen niukkuuden, terveydenhuollon ja kaupungistumisen asettamiin haasteisiin valmistamalla tuotteita, jotka edistävät puhdasta ja tervettä elinympäristöä.

Sisäilman ja veden puhdistukseen tarkoitetut suodatinratkaisumme parantavat miljoonien ihmisten elämänlaatua. Kuitupohjaiset tuotteemme myös parantavat kaasuturbiinien ja tuulivoimaloiden tehokkuutta ratkaisevalla tavalla. Olemme maailman ykkönen ympäristöystävällisessä liikenteessä ja tarjoamme kattavan valikoiman polttoaineen kulutusta vähentäviä ja moottorien tehokkuutta parantavia suodatinmateriaaleja.

Terveydenhuollon uudet tarpeet asettavat haasteita toimialalle ja sen toimijoille. Kuitupohjaisten komponenttiemme ansiosta voimme vastata ikääntyvän väestön haasteisiin, koska näytteiden kerääminen onnistuu entistä paremmin, helpommin ja kustannustehokkaammin. Leikkaussalissa toimiville lääkäreille ja hoitajille tarkoitetut sairaalakankaamme ovat ylivoimaisen pehmeitä ja mukavia. Samalla ne ovat kuitenkin myös pistonkestäviä ja suojaavat viiltohaavoilta ja tartunnoilta.

Väestömuutokset ja kaupungistuminen tuovat esiin uusia aloja, joilla tuotteemme voivat parantaa päivittäistä elämää. Puhtaan ilman ja turvallisten rakennusmateriaalien tarve on nähtävissä selvästi erityisesti nopeasti kasvavissa Aasian maissa. Rakennus- ja sisustusmateriaalimme tarjoavat loppukäyttäjille uusia ja kestäviä vaihtoehtoja, joita on helppo käyttää. Tarjoamme myös kestävän kehityksen mukaisia turvallisia ja innovatiivisesti suunniteltuja tuotteita ruokien ja juomien pakkaamista varten.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu