Strategia

Olemme asiakkaidemme ensisijainen kumppani kuitupohjaisissa tuotteissa.

Olemme sitoutuneita kasvuun ja luomaan arvoa sidosryhmillemme tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia kilpailukykyisiä kuitupohjaisia materiaaleja. Visiomme mukaisesti olemme asiakkaidemme ensisijainen kumppani kuitupohjaisissa tuotteissa.

Asiakkaidemme vaatimusten lähtökohtana ovat loppukäyttäjien tarpeet ja valinnat. Tämä haastaa meitä jatkuvasti kehittämään ja parantamaan kuitupohjaisten materiaalien ratkaisuja. Asiakkaisiimme vaikuttavat maailmanlaajuiset kehitystrendit – väestönkasvu ja luonnonvarojen niukkuus, ympäristöystävällisten ja resurssitehokkaiden tuotteiden kysynnän kasvu, terveydenhuollon kasvavat vaatimukset, kaupungistuminen ja ikääntyminen sekä muut muutokset väestönpohjassa – jotka ohjaavat tuotetarjontaamme ja tarjoavat meille runsaasti mahdollisuuksia.

”Haluamme olla asiakkaidemme ensisijainen valinta. Meidän tulee entistä paremmin ymmärtää loppukäyttäjien tarpeet ja tukea asiakkaidemme liiketoiminnan menestystä innovatiivisella tuotevalikoimalla”, sanoo toimitusjohtaja Marco Levi.

Uusi tiekartta

Ahlstromin strategian perustana on kolme menestyksen kulmakiveä: asiakaslähtöiset ratkaisut ja räätälöidyt tuotteet, johtava teknologia ja tuotanto-osaaminen, maailmanlaajuinen toiminta ja syvällinen paikallistuntemus. Missiomme mukaisesti tarjoamme innovaatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja arjen käyttötarkoituksiin.

Osana strategian toteutusta yhtiön liiketoimintarakennetta yksinkertaistettiin vuoden alussa ja se koostuu nyt kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat: Filtration & Performance ja Specialties. Muutoksella haetaan vahvempaa asiakas- ja markkinakeskeisyyttä. Liiketoiminta-alueilla on liiketoimintayksikkökohtaiset strategiat ja toimintamallit. Tämä tukee asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja räätälöityä asiakaspalvelua sekä kustannustehokkuutta, resurssien entistä parempaa kohdentamista ja entistä tehokkaampaa tuotteiden lanseerausprosessia.

”Luotamme siihen, että saavutamme vision strategiallamme”, Levi jatkaa. ”Ollaksemme paras mahdollinen kumppani asiakkaillemme, meidän on muutettava toimintatapaamme.”

Uuden tiekarttamme neljä teemaa kokoavat strategian painopisteet: kaupallinen osaaminen, uusi virtaviivaistettu toimintamalli, orgaaninen kasvu tuotantokapasiteetin tehokkaammalla käytöllä ja kasvu uusilla alueilla. 

Strateginen tahtotilamme

Kasvamme ja luomme 
arvoa sidosryhmillemme 
tarjoamalla kestävän
kehityksen mukaisia
kilpailukykyisiä 
kuitupohjaisia materiaaleja.
Jaa tämä sivuJaa tämä sivu