Sanasto

Teknisiä ja toimialan termejä koskeva sanasto.

Airlaid-kuitumateriaali

Kuivamenetelmällä valmistettu kuitumateriaali, jota on vahvistettu yhdellä tai useammalla sidontamenetelmällä.

EDANA

Euroopan kuitukangasteollisuuden ja sen lähialojen järjestö (European Disposables and Nonwovens Association).

Erikoispaperit

Päällystetyt, kalanteroidut, krepatut tai kyllästetyt paperit, kuten etikettipaperit, joustopakkauspaperit, rasvanpitävät paperit, huonekalupaperit ja tapettien pohjapaperit, jotka on suunniteltu ja valmistettu asiakkaiden erityisvaatimusten mukaisesti.

Etikettipaperit

Toispuoleisesti päällystettyjä papereita, joita käytetään juoma- ja elintarviketeollisuuden, muiden teollisuudenalojen ja toimistotuotteiden etiketeissä.

Glassiini

Eurooppalainen nimitys paperille, joka on ajettu 16–18 telaa sisältävän superkalanterisarjan kautta. Kuumuuden, paineen ja kosteuden ansiosta paperista tulee tiheä, sileä ja läpikuultava. Katso "Superkalanteroitu voimapaperi (SCK)".

Hylsykartonki

Hylsykartonki valmistetaan kierrätyspaperista, johon voidaan lisätä hieman neitseellistä sellu- tai muuta kuitua. Hylsykartongista valmistetaan hylsyjä esimerkiksi paperi- ja tekstiiliteollisuudelle.

Hylsyt

Hylsykartongista valmistettavia hylsyjä käytetään paperi- ja kartonkiteollisuudessa, tekstiiliteollisuudessa ja muovikalvoteollisuudessa.

INDA

Pohjois-Amerikan kuitukangasteollisuuden järjestö (INDA Association of Nonwoven Fabrics Industry).

Irrokepohjapaperit

Tarraetiketin taustapaperi, joka irrotetaan ennen käyttöä.

Jatkojalostaja

 Yritys, joka valmistaa rullatavarana toimitettavista kuitumateriaaleista loppu- tai välituotteita. Jatkojalostajat voivat käsitellä rullatavaraa esimerkiksi leikkaamalla, värjäämällä tai painamalla.

JEC Group

JEC Group on yhtiö, joka edistää komposiittimateriaalien kehittämistä jakamalla tietoa sekä edistämällä raaka-ainetoimittajien ja käyttäjien välistä yhteistyötä.

Kalanteri

Kone, jolla paperin pinnasta tehdään sileä ja/tai kiiltävä. Koneessa on vähintään kaksi telaa, jotka kuumentavat ja puristavat välissään kulkevaa kuitumateriaalia. Telojen pintarakenne on valittu kuitumateriaalille haluttujen ominaisuuksien perusteella (esimerkiksi kuvioitu tai sileä pinta, huokoisuus).

Kalanterointi

Menetelmä, jolla muutetaan kuitumateriaalin pintarakennetta ja paksuutta ja/tai lisätään siihen pintakuvio. Kalanterointi lisää kiiltoa ja sileyttä parantaen paperin tai kartongin painettavuutta.

Karstaus (Carding)

Kuitukankaan valmistusmenetelmä, jossa kuitumateriaali tehdään kuitupaaleista, jotka ensin avataan ja sekoitetaan ja sitten karstataan kuitumateriaaliksi karstauskoneella. Karstatun kuitumateriaalin sidonnassa voidaan käyttää vesineulausta, neulausta, lämpösidontaa tai lateksisidontaa.

Karstauskone

Karstauksessa käytettävä kone, jossa on vähintään yksi pyörivä ohuilla piikeillä tai hampailla peitetty rumpu.

Kehruumenetelmä (Spunlaid)

Kuitumateriaalin valmistusmenetelmä, jossa polymeeriseos syötetään kehruusuulakkeen läpi säikeiden muodostamiseksi. Säikeet syötetään liukuhihnalle, jossa niistä muodostuu kuitumateriaalia.

Kemiallinen sidonta

Kuitumateriaalien sidontamenetelmä, jossa käytetään kemikaaleja (liima-aineita ja liuottimia). Kemikaalit voidaan lisätä kyllästämällä, ruiskuttamalla, painamalla ja/tai vaahtona.

Kohokuviointi

Prosessi, jossa kaksi telaa puristaa pintakuvion niiden välissä kulkevaan materiaaliin. Toisen telan pinnalla on halutun kuvion muotoinen kohouma ja toinen tela on lämmitetty.

Komposiitti

Yhdistelmä kahdesta tai useammasta eri materiaalista, joilla selvästi erottuva rajapinta.

Kreppaus

Menetelmä, jolla valmistetaan krepattuja papereita. Kreppaus tehdään rypyttämällä paperirainaa telan päällä olevalla terällä, jolloin paperista tulee aaltomainen ja venyvä.

Kreppi

Paperin aaltomainen rakenne, joka lisää paperin venyvyyttä ja imukykyä.

Kuitu

Lyhyt, säikeen omainen perusrakenne, josta valmistetaan kuitukankaita, lankoja, tekstiilejä ja paperia. Luonnonkuidut voivat olla eläinkuituja (esim. villa ja silkki) tai kasvikuituja (esim. puukuidut, puuvilla ja pellava). Tekokuidut ovat teollisesti valmistettuja polymeerikuituja (esim. polyesteri ja nailon), luonnonkuiduista valmistettuja muuntokuituja (esim. viskoosia) tai mineraalikuituja (esim. lasi).

Kuitukangas

 Kangasmainen materiaali, joka valmistetaan yhdistämällä kuituja määrätyissä tai satunnaisissa suunnissa käyttäen kitkaa ja/tai koheesiota ja/tai liima-ainetta. Kuitukankaisiin ei lasketa mukaan papereita eikä kudottuja, tuftattuja, ommeltuja tai huovutettuja kankaita. Kuitukankaassa käytetään sekä lyhyitä että pitkiä kuituja, jotka voivat olla sekä luonnonkuituja että tekokuituja.

Kuitukangaskomposiitti

Pääasiassa kuitukankaasta valmistettu komposiittimateriaali (esimerkiksi langoilla lujitettu kuitukangas).

Kuitumateriaaliraina

Raina, joka on valmistettu kuiduista esimerkiksi märkä-, spunlaid-, karstaus- tai muilla menetelmillä käyttäen erilaisia koneita ja prosesseja.

Kuivamenetelmä (Airlaid)

Kuivamenetelmällä valmistetaan pääasiassa hygieniatuotteita.Kuivamenetelmässä kuidut syötetään ilmavirtauksen avulla viiralle tai rei’itetylle rummulle, jolloin kuidut asettuvat rainaan satunnaisissa suunnissa.

Kyllästäminen

Paperin kyllästäminen kemikaaleilla ja hartseilla. Kyllästämistä käytetään tiettyjen suodatinpapereiden, krepattujen papereiden ja korkealaatuisten huonekalupapereiden valmistuksessa.

Laminaatti

Yhdistelmä eri kerroksia, jotka on sidottu toisiinsa kiinni pysyvästi käyttäen tarpeen vaatiessa liima-ainetta.

Lanka

Kuiduista tai säikeistä kiertämällä muodostettu jatkuva lanka. Langasta valmistetaan kudottuja, neulottuja tai punottuja kankaita.

Liima-aine

Aine, jolla materiaalit sidotaan kiinni toisiinsa. Liima-aine on voitu sekoittaa nesteeseen tai se voidaan lisätä kiinteänä ja sulattaa kuumentamalla.

Luonnonkuidut

Luonnonkuidut ovat eläin-, kasvi- tai mineraalikuituja (esim. puukuidut, silkki, villa, pellava, puuvilla, juutti ja kemiallinen sellu).

LWC, MWC, HWC

Kevyitä, keskiraskaita ja raskaita päällystettyjä papereita, joita valmistetaan hiokkeesta ja kemiallisesta sellusta. Paperi päällystetään, jotta sille saadaan hyvä painettavuus. Näitä paperilaatuja käytetään aikakauslehdissä, tuoteluetteloissa ja mainoksissa.

Mekaaninen sidonta

Kuitumateriaalin valmistuksessa käytettävä menetelmä, jossa materiaali sidotaan käyttäen esim. neulausta, paineilmaa tai vesineulausta.

Meltblown-menetelmä (sulapuhallus)

Meltblown-menetelmä (sulapuhallus) on spunlaid-menetelmän muunnos, jossa sulatetuista polymeeripelleteistä kehrätään jatkuvia kuituja, jotka syötetään hihnalle käyttäen tyhjiöjärjestelmää, joka levittää sulan polymeeriaineksen ja kovettaa sen kuiturainaksi. Meltblown-menetelmällä saadaan hyvin ohuita kuituja, jotka parantavat lopputuotteen suodatuskykyä, akustisia ominaisuuksia tai imukykyä.

Muodostamissuulake

Laite, jolla valmistetaan viskoosia, nailonia ja muita tekokuituja. Muodostamissuulakkeessa on reikälevy (suutinlevy), joka muodostaa säikeitä sen läpi syötetystä polymeerista.

MWC

Päällystetty paperilaatu (Medium Weight Coated). Katso "LWC".

Myötäilevyys

Materiaalin kyky myötäillä peittämänsä kohteen muotoa. Esimerkiksi leikkaussaleissa käytettävien sairaalatekstiilien on oltava myötäileviä.

Märkämenetelmä (Wetlaid)

Märkämenetelmällä valmistetaan muun muassa suodatinmateriaaleja, sairaalatuotteita, pyyhkeitä, tapetteja sekä teknisiä sisustus- ja eristystuotteita. Paperinvalmistustekniikoista kehitetyssä märkämenetelmässä kuidut sekoitetaan veteen ja suodatetaan liikkuvan viiran päällä kuiturainaksi, joka kuivatetaan. Lisäksi kuiturainaa voidaan tiivistää puristusteloilla.

NBSK-sellu

Pitkäkuituinen havusellu (northern bleached softwood kraft).

Neulaus

Kuitukankaan valmistuksessa käytettävä menetelmä, jossa kuiturainaa lävistetään väkäsillä varustetuilla neuloilla. Tämä nostaa kuituja pystysuoraan suuntaan ja sitoo niitä toisiinsa.

Nonwovens Industry Magazine

Kuukausittain ilmestyvä kuitukangasalan ammattilehti.

PaperPlus

Eurooppalaisten joustopakkaus- ja etikettipaperivalmistajien järjestö. PaperPlus antaa jatkojalostajille, merkkituotteiden valmistajille, vähittäiskaupoille ja kuluttajille tietoa paperin eduista elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden joustopakkauksissa, märkäliimattavissa etiketeissä sekä tarralaminaateissa ja -etiketeissä.

Pohjapaperi

Kuitumateriaali, joka vahvistaa tai tukee esimerkiksi tapetin tai maton takapintaa.  

Polymeeri

Suuria molekyylejä ketjuttamalla valmistettu nestemäinen tai kiinteä aine. Polymeerit valmistetaan polymeroinnilla, ja suurpolymeerillä tarkoitetaan pitkistä ketjuista muodostettua polymeeriä.

Puusellu

Paperiteollisuudessa käytettävä puusellu valmistetaan keittämällä selluloosakuituja veden ja kemikaalien kanssa. Puusellu on hyvin imukykyistä, ja sitä käytetään kuitumateriaalien raaka-aineena.

Päällystys

Päällystettyjä papereita käytetään esimerkiksi joustopakkauksissa, julisteissa ja etiketeissä. Päällystetyillä papereilla on tiettyjä etuja päällystämättömiin papereihin verrattuna. Ne esimerkiksi imevät vähemmän painoväriä ja niillä on suurempi pintalujuus.Päällystäminen yleensä vähentää paperin pölyämistä ja lisää paperin kiiltoa ja kirkkautta. Paperi päällystetään siten, että paperin toiselle tai kummallekin puolelle lisätään sopiva määrä nestemäistä päällystysainetta, minkä jälkeen se kuivataan ja viimeistellään. Päällystysaineessa voi olla useita ainesosia, joista tärkeimmät ovat pigmentti ja sideaine.

Rullatavara

Kuitukangas tai -materiaali, joka toimitetaan hylsyputkien päälle käärittyinä rullina. Rullatavara toimitetaan usein jatkojalostajille, jotka valmistavat siitä lopputuotteita.

Sairaalakuitukankaat

Kuitu-, kuitukomposiitti- tai kreppipaperimateriaalia, jota käytetään sterilointikääreissä, leikkausliinoissa, leikkaussalivaatteissa, kertakäyttötuotteissa sekä oheistarvikkeissa. Sairaalakuitukankaat ovat käyttötarkoituksesta riippuen koostumukseltaan tasaisia, kestäviä, imukykyisiä, nesteitä hylkiviä ja nukkaantumattomia.

Satunnainen muodostaminen

Kuitumateriaalin muodostaminen siten, että kuidut asettuvat satunnaisiin suuntiin. 

Sellu (massa) 
Kuituraaka-aine, jota valmistetaan keittämällä puulastuja, puuvillaa tai muuta selluloosaa veden ja kemikaalien kanssa. Sellu on paperin ja kartongin tärkein raaka-aine.

Sidonta

Kuitukankaan valmistamisessa käytettävä menetelmä, jossa kuitumateriaali sidotaan käyttäen liima-ainetta tai liuotinta (kemiallinen sidonta), mekaanista sidontaa tai lämpösidontaa.

Spunlaid-materiaali

Kehruumenetelmällä valmistettu kuitumateriaali, josta muodostetaan kuitukangas yhdellä prosessilla ja jota on vahvistettu yhdellä tai useammalla sidontamenetelmällä.

Superkalanteroitu paperi (SC)

Superkalanteroitu paperi on hiokkeesta, kemiallisesta sellusta, siistatusta massasta ja täyteaineesta valmistettua päällystämätöntä paperia. Paperi kalanteroidaan, jotta siihen saadaan kiiltävä pinta. Tätä paperilaatua käytetään aikakauslehdissä, kuvastoissa ja mainoksissa.

Superkalenteroitu voimapaperi (SCK)

Pohjoisamerikkalainen nimitys paperille, joka on ajettu 7–10 telaa sisältävän superkalanterisarjan kautta. SCK-laatu ei ole niin tiheää ja läpikuultavaa kuin eurooppalainen kalanteroitu glassiinipaperi, koska sen valmistuksessa käytetään pienempää kalanterimäärää ja painetta.

Synteettiset kuidut

Sulasta polymeeristä tai polymeeriliuoksesta valmistettuja tekokuituja.  

Tekokuidut

Kemiallisesti valmistettuja kuituja, jotka eivät ole luonnonkuituja (esim. puukuituja, puuvillaa, villaa, pellavaa tai silkkiä). Tekokuituja ovat muun muassa kemiallisesti muodostetut polymeerit (esim. nailon ja polyesteri), luonnon kasvikuiduista valmistetut muuntokuidut (esim. viskoosi ja asetaatit) sekä mineraalikuidut (esim. lasikuitu).

Ulkopinta (facing)

Tuotteen ulkopinta, joka on esillä tai koskettaa ihoon. Tapettiteollisuudessa "facing" on materiaali, joka voidaan painaa ilman muita pintakäsittelyjä.

Wetlaid-kuitukangas

Märkämenetelmällä valmistettu kuitumateriaali, jota on vahvistettu sidonnalla.

Wetlaid-materiaali

Märkämenetelmällä valmistettu kuitumateriaali.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu